Czym jest Teoria wiecznego istnienia?

Teoria wiecznego istnienia jest stworzoną przeze mnie teorią wzorowanej na metodach naukowych. Chodzi w niej o wizję Pierwszej Przyczyny Wszechrzeczy, nazwanej w tej teorii Bytem Pierwoistnym. Chodzi w niej również o zjawisko powstania wszechświata oraz o wizję wieczności w każdym człowieku. By tego dokonać, dostosowałem się do podstawowych kanonów obowiązujących przy tworzeniu teorii naukowych. Wszystkie tematy starałem się przedstawiać jasno i bez dogmatycznych uprzedzeń. Zawsze odwołuję się do zdrowej logiki i do najnowszych osiągnięć naukowych. Moje metody analityczne mają w pierwszym rzędzie doprowadzić do zrozumienia sensu istnienia wszechświata oraz jego ewentualnego Stwórcy. Praktycznym celem mojej teorii  jest zrozumienie wieczności we wszystkich jej aspektach. Ustalenia tej teorii polecam szczególnie tym, którzy poszukują nowatorskiej wiedzy o sensie istnienia wszechświata, o wieczności zakodowanej w ludziach oraz o naszej sytuacji w obecnych czasach. Dedykuję ją również tym, którzy nie mają określonych preferencji religijnych. Więcej o roli systemu essenceizm w ukształtowaniu Teorii wiecznego istnienia umieściłem na stronach: www.essenceizm.pl lub www.essenceism.com (eng.)  

Autor Essenceizm

Angielska wersja tej strony znajduje się również pod adresem: www.essenceism.org

Wydawaniem i dystrybucją moich książek w wersji elektronicznej i papierowej zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

 

Janusz Mazur - e-mail:

janusz.m@istota.net

 tel.: +48 (22) 722 77 00 (Kontakt)

Okładka_Zarys Teorii wiecznego istnienia
Okładka_Teoria wiecznego istnienia1

Wszystkie tematy Teorii Wiecznego Istnienia

są przedstawione w kolejnych rozdziałach na tej stronie.

 

Spis treści tematów teorii wiecznego istnienia

Wprowadzenie do teorii wiecznego istnienia

Część 1 - Reguły teorii wiecznego istnienia

Rozdział 1. Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia
Rozdział 2. Paradygmat  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 3. Założenie teorii wiecznego istnienia
Rozdział 4. Aksjomaty teorii wiecznego istnienia
Rozdział 5. Tezy teorii wiecznego istnienia
Rozdział 6. Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia
Rozdział 7. Schemat stwórczy w teorii wiecznego istnienia
Rozdział 8. Definicje i opis pojęć teorii wiecznego istnienia
Rozdział 9. Przywracanie właściwego sensu pojęciom


Część2 - Uzupełnienie idei teorii wiecznego istnienia

Rozdział 10. Idea powstania teorii wiecznego istnienia
Rozdział 11. Ważna cecha teorii wiecznego istnienia
Rozdział 12. Odróżnienie wizji tej teorii od wizji nauki i religii
Rozdział 13. Więcej wiedzy o stanie poza czasem i przestrzenią
Rozdział 14. Konieczność zrozumienia naszej rzeczywistości
Rozdział 15. Ocena metod analitycznych dotyczących tej teorii
Rozdział 16. Idee teorii wiecznego istnienia wobec filozofii
Rozdział 17. Opinia teorii dotycząca światowych religii
Rozdział 18. Essenceizm ukształtował teorię wiecznego istnienia


Część 3 -  Byt Pierwoistny – Źródło teorii wiecznego istnienia

Rozdział 19. Tworzenie naukowego wzorca Boga
Rozdział 20. Jądro teorii – Byt Pierwoistny
Rozdział 21. Wszechświat - zamysł Bytu Pierwoistnego
Rozdział 22. Byt Pierwoistny a stan wszechświata
Rozdział 23. Spór o powstanie wszechświata
Rozdział 24. Główny akt miłości Stwórcy
Rozdział 25. Prawdziwa miłość Boga do ludzi
Rozdział 26. Rola jednostki w dziejach świata
Rozdział 27. Siła Władzy kontra Siła Miłości


Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Rozdział 28. Warunki zrozumienia wieczności
Rozdział 29. Źródłowe argumenty za wiecznością
Rozdział 30. Wieczność od Stwórcy dla człowieka
Rozdział 31. Nauka pomaga zrozumieć wieczność
Rozdział 32. Wiedza o wieczności dla każdego
Rozdział 33. Wizja wieczności we wszechświecie
Rozdział 34. Wieczność człowieka i innych istot
Rozdział 35. Powody niezrozumienia wieczności
Rozdział 36. Poglądy, których nikt się nie spodziewał


Zakończenie - Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia

 

Zakładka Mazur