Propozycja teorii wiecznego istnienia

Proponuję przyjęcie wiedzy o wieczności, a dokładnie o wieczności związanej z miłością. Ta wiedza nie wywodzi się z doktryn religijnych, lecz stanowi wynik analiz opartych na kanonach nauki.

Zauważycie, że tworząc teorię nienależącą do zakresu aktywności nauki, można nadal zachować obiektywną postawę badacza oraz naukowe metody analityczne. Tak zrobiłem, mimo że miałem do czynienia z zagadnieniem, dla którego nauka nie ma praktycznie żadnych narzędzi badawczych.

Ta zasada przyświecała mi w trakcie tworzenia tez o wiecznym istnieniu stanu poza czasem i przestrzenią, o zajmowaniu tego stanu przez Byt Pierwoistny oraz o wiecznej osobie duchowej, którą nosi w sobie każdy z nas.

Zatem głównym celem mojej teorii jest wykazanie prawdziwości przyjętych tez, a zwłaszcza wykazania poprawności twierdzenia o wprowadzania wieczności pochodzącej z Osobowości Bytu Pierwoistnego do osobowości każdego człowieka.

 

Część 1 - Reguły teorii wiecznego istnienia

Rozdział 1. Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia
Rozdział 2. Paradygmat  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 3. Założenie teorii wiecznego istnienia
Rozdział 4. Aksjomaty teorii wiecznego istnienia
Rozdział 5. Tezy teorii wiecznego istnienia
Rozdział 6. Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia
Rozdział 7. Schemat stwórczy w teorii wiecznego istnienia
Rozdział 8. Definicje i opis pojęć teorii wiecznego istnienia
Rozdział 9. Przywracanie właściwego sensu pojęciom

 


 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii