Rozdział 31

Konieczność zmiany mentalności ludzi

Ludzka rasa jest od początku swojego istnienia obciążona złem. Nic dziwnego, że po dziesiątkach tysięcy lat jej dziejów zło ma się wciąż dobrze. Racjonalnie myślący ludzie mają coraz mniej nadziei, że uda się przywrócić taki stan naszej cywilizacji, aby był zgodny z ich marzeniami o idealnym świecie. Na razie warto sobie uświadomić fakt, że jesteśmy bardzo nieodporni na zło. Przeniknęło ono na stałe w nasze codzienne życie. Często boli to, że zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturowe są skażone złem, ale najbardziej, że dotyczy to także religii. To przykre, że religie, które powinny być najbardziej wyczulone na zjawisko zła, są na nie dość podatne.

Wydawałoby się, że każda religia ma jakąś wiedzę o powstaniu zła. To bardzo ważna wiedza, która mogłaby być prezentowana zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. Niestety tak nie jest. W tej tak ważnej sprawie widać jasno, jak słabe jest oddziaływanie religii na ludzi. Tymczasem zło, czyli stan sprzeczny z koncepcją Stwórcy, dotyka równocześnie wszystkich ludzi. Zbawienie świata wymaga ogromnej jedności między ludźmi, czyli takiej ponad religijnymi podziałami i różnicami. Niestety przywódcy różnych wyznań są zbyt zadufani w sobie, aby zrozumieć swoją bezsilność przy samodzielnym działaniu na rzecz zbawienia. Być może są i tacy, którzy, wiedząc o swojej bezsilności, nie przejmują się nią, gdyż mają dobre warunki życia. Warto więc wyjaśnić im, że tak naprawdę wspierają Szatana w jego władzy nad światem. Według essenceizmu musi to ulec zmianie, jeśli choć trochę zależy ludzkości na zbawieniu.

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

Ta strona internetowa przedstawia zawartości książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm,                                                            który ukształtował:

                                                   Teorię Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata”

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata”

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata”

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata”

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata”