Czym jest essenceizm?

Essenceizm jest stworzonym przeze mnie analitycznym systemem wzorowanym na metodach naukowych. Chodzi w nim o logiczne zrozumienie takich pojęć jak Bóg, wieczność w człowieku, zjawisko zła czy koniec świata. By tego dokonać przedstawiam racjonalną analizę, ujmując podstawowe pojęcia teologiczne w jednolitą teorię wiecznego istnienia. Wszystkie tematy staram się przedstawiać jasno i bez uprzedzeń. Bardzo rzadko odwołuję się do cytatów z ksiąg religijnych. Za to często odwołuję się do zdrowej logiki i do najnowszych osiągnięć naukowych. Te metody badawcze mają w pierwszym rzędzie doprowadzić do zrozumienia sensu istnienia wszechświata i jego Stwórcy, Bytu Pierwoistnego. Ostatecznym celem mojego systemu jest zaprezentowanie Teorii wiecznego istnienia, która jest moim wkładem do zrozumienia wieczności we wszystkich jej aspektach. Treść moich książek o essenceizmie polecam szczególnie tym, którzy poszukują prawdy o naszym Stwórcy, o wieczności zakodowanej w ludziach oraz o naszej sytuacji w obecnych czasach. Dedykuję je również tym, którzy nie mają określonych preferencji religijnych. Więcej o Teorii wiecznego istnienia:www.essenceizm.pl lub www.essenceism.com(eng.)

Autor Janusz Mazur

Prezentacja Essenceizmu

Na tej stronie internetowej prezentuję treść moich siedmiu książek dotyczących systemu essenceizm (w przegotowaniu jest książka o teorii wiecznego istnienia). Każda z tych książek, których tytuły są podane w górnym banerze tej strony, ma swoje osobne menu zawierające tytuły poszczególnych rozdziałów. Książka „Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata” została napisana z myślą o tych, którzy nie interesują się żadną religią, a mają poglądy zbliżone do naukowych. Książka „Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata” została napisana z myślą o tych, którzy widzą zjawiska religijne przez pryzmat teologii i filozofii. Książka „Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata” została napisana, aby wyjaśnić największy problem ludzkości, czyli zło. Książka „Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata” została napisana, aby zasugerować metody usunięcia zła naszej cywilizacji. Książka „Essenceizm 5 - Wieczność nie jest z tego świata” została napisana, aby jak najdokładniej wyjaśnić wieczność tkwiącą w człowieku i uzmysłowić wszystkim ludziom, że naszą właściwą przyszłością jest wieczne istnienie w stanie poza czasem i przestrzenią, zwanym popularnie światem duchowym. Książka: „Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata” zawiera nowatorskie, a zarazem krytyczne spojrzenie na realizację misji odnowy świata i usunięcia z niego zła przez powołane do tego światowe religie. Wreszcie ostatnia książka: „Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata” analizuje fakt, że światem rządzi siła władzy, a nie Siła Milości.

W moich opracowaniach nie powołuję się na żadne autorytety, opinie lub dzieła światowych autorów. Przeczytałem dziesiątki prac naukowych, stron internetowych i książek religijnych. Nie cytuję ich poza jednym wyjątkiem. Jest nim Biblia, która w miarę dobrze opisuje początek zła na świecie. Również i w jej przypadku ograniczam liczbę cytowanych fragmentów zaledwie do kilku.

Równocześnie zapewniam, że w żadnym miejscu mojego opracowania nie wykorzystałem bezpośrednio niczyich poglądów. Jestem wdzięczny różnym autorom opracowań, które przeczytałem, za podsunięcie mi rozmaitych pomysłów oraz konieczności poruszenia ważnych tematów. Wiele z tych poglądów inspirowało mnie do dalszego poszukiwania moich własnych rozwiązań. Dlatego zdecydowana większość zawartych w tym tekście poglądów pochodzi całkowicie ode mnie. Tym oświadczeniem pragnę podziękować tym wszystkim autorom, którzy pomogli mi lepiej zrozumieć otaczającą mnie rzeczywistość.

Essenceizm 1_Okladka przednia

Koncepcja essenceizmu

Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem badaczem poszukującym odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące istnienia ludzkości. Potrzebuję trochę pomocy, ale przede wszystkim przyjacielskiej współpracy. Chciałbym się szerzej włączyć w światową wymianę poglądów naukowych. W moim przypadku chodzi o te tematy, którymi dotychczas zajmowała się teologia i filozofia, a teraz mogłaby się nimi zająć nauka. Uważam, że obecnie przyszedł na to czas.

Od wielu lat słuchałem oświadczeń naukowców, że nauka nie może zajmować się badaniem istnienia Boga, gdyż nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Przyjmowałem ten fakt ze zrozumieniem, aż do momentu, w którym zorientowałem się, że przy absencji nauki sam muszę stworzyć takie narzędzia. Dawniej ludzie uważali, że poznanie kosmosu, oraz podróże międzyplanetarne są niemożliwe. Jednak późniejszy rozwój cywilizacji spowodował powstanie odpowiednich narzędzi urządzeń do poznania i zdobycia kosmosu. Pojawiły się teleskopy optyczne, radioteleskopy, sondy, statki i promy kosmiczne, a także systemy badawcze umożliwiające poznanie początków wszechświata i jego obecny stan. Świadomy możliwości ludzkiego umysłu oraz biorąc przykład z odwagi naukowców, stworzyłem logiczny system „narzędzi” przystosowany do badania możliwości istnienia Stwórcy wszechświata oraz stanu poza czasem i przestrzenią. Tak powstał mój analityczny system essenceizm.

Wiele lat temu naukowcy z różnych uniwersytetów i instytutów stworzyli Internet, aby dzielić się wiedzą na poziomie światowym. Bardzo to usprawniło rozwój nauki. Doprowadziło też do rozprzestrzenienia się wiedzy i informacji na niespotykaną dotychczas skalę. Dzięki temu stało się teraz dla mnie możliwe po dzielenie się wiedzą o Bycie Pierwoistnym, o świecie duchowym, o duchowości i wieczności istniejącej w człowieku niezależnie od różnych doktryn religijnych.

Dzięki Internetowi mogłem stwierdzić, że główne światowe religie przypominają w pewnym stopniu mitologię starożytną, gdyż są pełne dawnych wierzeń, legend i tradycji. O ich treści decydują różne objawienia, wizje, a co najważniejsze narzucone dogmaty. Najczęściej wszystkie te zjawiska są sprzeczne z osiągnięciami nauki. Oznacza to, że kierują się one samą wiarą, bez stosowania logicznej analizy tego, co zostało przedstawione do wierzenia. Często reguły postępowania narzucone wiernym przeczą zdrowemu rozsądkowi, a nawet odrzucają ewidentne dowody naukowe. Dobrze, że tego typu praktyki zyskują coraz mniej zwolenników. Dzięki rozwojowi astrofizyki, fizyki kwantowej, chemii molekularnej, mikrobiologii i innych nowych gałęzi nauki możemy odnowić dotychczasowe poglądy na najistotniejsze zjawiska dotyczące powstania wszechświata, pojawienia się życia w przyrodzie oraz zaistnienia człowieka na planecie Ziemia. Również dzięki rozwiniętej tolerancji wobec poglądów innych ludzi można dziś być niewierzącym lub wyrażać niezależne opinie na tematy, które dotychczas były domeną wyznań religijnych. Dziś już rzadko zwalcza się poglądy sprzeczne z doktrynami i dogmatami uznanych religii lub z tak zwanymi prawdami objawionymi.

W tym opracowaniu zajmuję się właśnie logiczną i obiektywną analizą pojęć, którymi dotychczas zajmowała się filozofia lub teologia. Dlatego napisałem o potrzebie przyjacielskiej współpracy z innymi badaczami poruszającymi podobne tematy. Zauważyłem, że wielu ludzi ma pewne doświadczenia i przeżycia dotyczące zjawisk duchowych, podczas gdy ja jestem często na poziomie teoretycznym. Teologia, filozofia, a czasem nawet nauka, popełniają wiele błędów z punktu widzenia zdrowej logiki i racjonalnego myślenia. Dlatego prowadzę własne badania i przeprowadzam logiczne analizy pojęć wychodzących poza zjawiska czasoprzestrzeni wszechświata. Te tematy poruszają moje  opracowania oraz  strony internetowe mające w nazwie essenceizm. Dodam, że essenceizm zdefiniował założenie, tezy, aksjomaty i paradygmat teorii wiecznego istnienia.

Essenceizm 1

Bóg nie jest z tego świata- link

  Essenceizm 6

Nieprawdziwi bogowie z tego świata - link        

Essenceizm 2

My jesteśmy z tego świata- link

Essenceizm 3

Zło jest z tego świata- link

Essenceizm 4

Wizja nie z tego świata- link

  Essenceizm 5

Wieczność nie jest z tego świata- link

Essenceizm 2_Okładka przednia
Essenceizm 3_Okładka przednia
Essenceizm 4_Okladka przednia
Essenceizm 5_Okładka przednia
Essenceizm 6_Okładka przednia
Essenceizm 7_Okładka przednia

Janusz Mazur - e-mail:

janusz.m@istota.net

 tel.: +48 (22) 722 77 00 (Kontakt)

  Essenceizm 7

Miłośc z tego świata i nie z tego świata  - link

Najważniejsze tematy essenceizmu:

1. Jaki jest Bóg – Natura Boga

2. Gdzie znajduje się Bóg?

3. Jak wyobrazić sobie Boga?

4. Pierwsza Przyczyna

5. Stwórca – Byt Pierwoistny

6. Wszechmoc - Energia Pierwszej Przyczyny

7. Wszechświat tkwi w Bycie Pierwoistnym

8. Doskonałość Boga

9. Bóg – Absolutne Dobro

10. Essenceizm – zasady systemu

11. Narzędzia essenceizmu

12. Cele essenceizmu

13. Czym nie jest essenceizm?

14. Wartość poziomu indywidualnego

15. Między nauką i religią

16. Essenceizm a wizja wszechświata

17. Początek ludzkości

18. Idea Opatrzności Bożej

19. Czarny scenariusz dla ludzkości

20. Rozum, wiedza czy wiara

21. Logiczna analiza rzeczywistości

22. Najważniejsze kwestie wiedzy o Bogu

23. Idee essenceizmu wobec filozofii

24. Idee essenceizmu wobec teologii

25. Idea doskonałego świata

26. Człowiek – istota wieczna

27. Człowiek a inne byty duchowe

28. Świat duchowy - zasady funkcjonowania

29. Odejście od dobra

30. Geneza zła

31. Tożsamość osobowego zła – Szatan

32. Pozycja Szatana wobec ludzi

33. Skutki wpływania Szatana na ludzi

34. Świat duchowy obecnie

35. Człowiek wobec wiecznej przyszłości

36. Długa droga ludzkości do wieczności

37. Zrozumienie obecnego stanu świata

38. Konieczność naprawy naszego świata

39. Warunki zbawienia

40. Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości

41. Potęga Siły Miłości

42. Orędzie Jezusa Chrystus a idee essenceizmu

43. Alternatywne scenariusze zbawienia

44. Jak praktycznie zbawiać świat

45. Essenceizm - wiedza zastępuje wiarę

46. Tworzenie naukowego wzorca Boga

47. Naukowy model do analizy dobra i zła

48. Postęp nauki a szukanie wieczności

49. Proponowany cel badań naukowych

50. Kosmiczna wizja rzeczywistości

51. Futurologiczna nadzieja dla ludzkości

 

Okładka przednia_Teoria Wiecznego istnienia